DarıcaHalkDer Hoşgeldiniz.. Bugün

Bizi Sosyal Ağlarda takip edin
twitter
twitter

Ana Sayfa Duyuru BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA TALEPLERİMİZİ VERDİK 28 Mar 2019 21:51

31 mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Akçaabat Belediye başkan adaylarının mahallemizde yapılan toplantı davetlerine iştirak ederek bir rapor halinde hazırladığımız mahallemizin sorunlarını ve taleplerimiz içeren dosyayı kendilerine imza karşılığı verilmiştir.

Seçilen başkanımızın değerlendirileceği inancıyla ilgili raporumuzu aşağıda sunuyoruz.

KONU: Sorunlarımız.                                                                        08.03.2019

31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA İLETİLMEK ÜZERE

DARICA MAHALLESİ SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZDİR

Sirkiya köyü ile başlayan, Üstürkiya Köyü, Darıca Köyü, Darıca Beldesi ve Darıca Mahallesiyle bugüne kadar gelen süreç içerisinde mahallemizin kültürünü, geleneklerini birlikte yaşayan, ilk araç yollarını İMC usulüyle ulaşıma açan, barınma, sosyal ve çitçilik işlerini İMC usulü dayanışma kültürü ile gerçekleştiren, sağlık sorunlarımızda, elem günlerimizde işini gücünü bırakıp koşan bir halk kültürüne sahip atalarımızın, büyüklerimizin devamıyız.

Gelişmelerle orantılı gelişmeye açık mahallemizde birlik beraberliğin insan hayatının kolaylaştırılması demek olduğu, siyasi düşüncelerimiz, kimliklerimiz, felsefemiz ve inançlarımız ne olursa olsun başkalarının değil, kendimiz için, huzurlu yaşamak için bu birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız.

Dayanışma kültürünün gerilemesi, siyaset kültürünün bozulmasıyla kısmen de olsa birbirimizle uzaklaşır olduk. Buna rağmen düğünlerimizde, hastalandığımızda, elem günlerimizde birbirimize desteğimizin devam etmesi sevindiricidir bir yanımızdır. Bunu koruyarak geliştirmeye açık olmalıyız.

Mahallemiz yerel hizmetleri Darıca Belediyesinin kurulmasıyla kısıtlı imkanları ile almaya başlamış ancak merkezi kurumlardan bugüne kadar hak ettiği hizmetleri alamamıştır.

Trabzon’un batısı Akçaabat ve Mahallemiz ne devlet ne özel sektör tarafından bir hizmet gelişmesinin olmadığı gibi mahallemizin deniz ile arasının kesilmesine yönelik, denizden faydalanmayı engelleyecek ve deniz kirliliğine, çevre kirliliğine sebep olacak  projelerin hayata geçirilmesi girişimleri yaşanmıştır, yaşanmaktadır.

Seçtiğimiz Temsilcilerimiz göreve gelmeden önce “sorunlarınızı biliyoruz, biz bu sorunlarınızı çözmeye adayız”, diyorlar ama seçildikten sonra aracımız yok, teçhizatımız yok, paramız yok diyerek sorunlarımız öteleniyor, en aşağıdakine dahi zor ulaşıyoruz, en yukarıdakini bir dahaki seçimde ancak görebiliyoruz.

Sorunların çözülmesi için dayanışma kültürünün halkta vücut bulması için halkımızın ekonomik ve sosyal sorunlarının asgari ölçüde çözülebilmesi için birlikte hareket etmeliyiz.

Mahallemizin sorunlarının çözümü ancak sorunların çözümü için bağımsız, kararlı, halk için politika üretecek yöneticiler olmalıdır.  Başlıca sorunlarımız; Genel olarak işsizlik, sağlık, eğitim,  sosyal  ve kültürel sorunlardır. Sorunlarımızı çözmek için adaylarımızın halkla yöneticilerin dayanışma kültürü çerçevesinde sorunların çözümünde taleplerin alınarak, birlikte çözümleyecek yönetim kültürünü kurmakla mümkündür.

ÖNCELİKLİ SORUNLARIMIZ

21. YY yakışmayan mahallemizin sorunlarının bugüne kadar gerçek anlamda çözülmemesi bir yana, sağlık, sosyal ve çevresel faktörler de göz ardı edilerek bugüne kadar mahallemiz sınırları içerisinde hiç istenmeyen girişimler yaşanmıştır.

Bunlardan birkaçı;

-Yer Altı Patlayıcı Madde Galeryası,

-Darıca parkının Bölge Trafik Müdürlüğüne tahsisi,

-Darıca Mahallesine ve Akçaabat’a yapıştırılmış kara bir leke olan denizde “Kültür Balıkçılığı”,

-Darıca Mahallesi merkezinde üçü bir arada 6 adet BAZ istasyonu,

-Yeni bir sorun olan ve Darıca Mahallesi sınırları içerisinin tamamını kapsayan, gerçekleştiğinde bitim noktasının derinliği yaklaşık 10 metreye ulaşacak ve halkı tamamen denizden uzaklaştıracak, denizden yararlanma hakkı gaspedilecek, belki de yeni sahil yolu inşa edilecek 300 dönümümü kapsayan Darıca Sahil Dolgu Projesi.

Yer altı Patlayıcı Madde Galeryası projesi halkımızın ve Darıca Belediyesinin desteği ile dava konusu yapılarak iptal ettirildi. 

Darıca parkının Bölge Trafik Müdürlüğüne tahsisi de mahallemiz adına Derneğimizin yazışmaları ve Mahallemizden bir grup arkadaşlarımızın girişimleri ile Başkan Şefik Türkmen’nin desteği ile iptal ettirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkan adaylarından imza karşılığı verdiğimiz ve çözülmesini istediğimiz mahalle sorunlarımız:

1-DARICA SAHİL DOLGU PROJESİ

Kamu ortak alanı olan ve 1. Derecede yararlanma, çevreyi koruma hakkı bulunan biz Darıca Mahallesinde yaşayanlara Akçaabat Belediye Başkanlığınca bilgi dahi verilmeden yaşam alanımız içinde bulunan haklarımıza müdahalede bulunarak çalışma başlatılmakta, dolgu sahası haline getirilmek istenen Projeyi hayata geçirmeye çalışılmaktadır.

08 Mart 2016 tarihinde Darıca ve Salacık Mahalleleri Dolgu İmar Planı Projesi yapılarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen Öneri Dolgu İmar Planı Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. Projenin inceleme aşamasında olduğu biliniyor.

Dolgu projesinin Kavaklı Mahallesi sınırından Salacık Mahallesi girişindeki Petrol Ofisi altına kadar olan bolüme 300 dönümlük bir dolgu yapılacağı yer almaktadır. Tahmini 3,5 km uzunluğunda ve ortalama 100 metre genişliğindeki bir alanı kapsamaktadır. Dolgu tamamlandığında derin olan sahilimiz denizinin 100 metre ilerde derinliği en az 15 metreyi bulabilecektir.

Karadeniz sahil yolu nedeniyle az da kalsa halkımızın, çocuklarımızın yararlandığı kumlukların, kıyıların tamamıyla yok olmasına yol açacak, dolgu tamamlandığında hırçın dalgası olan bölge denizimizin dolguları dolgu alanını geri alabileceği muhtemeldir.

Karanın sıfır noktasından denizle birleşen Darıca Deresinin aşırı yağışların olacağı dönemlerde bu dolguyu aşarak 100 metre ileriye ulaşamayacak, sahil boyu derin göl haline gelebilecektir.

Salacık Mahallesine kadarki alanda balık yumurtlama yuvaları yok olacaktır. Dolayısı ile balıklar buradan göç edecektir.

Ayrıca Karayollarının yeniden sahil yolu planladığı duyumlarını alıyoruz. Mahalle halkı olarak böyle bir projeyi asla kabul etmiyoruz. Dolgu marifetiyle sahilden yapılacak yol mahalle halkımızı tamamen denizden uzaklaştıracaktır.

Yol ve Trafik sorununun çözümü Güney Çevre Yoludur. Güney çevre yolu desteklediğimiz bir projedir.

Ayrıca mevcut dolgu alanının düzenlenerek Balık ve benzeri satış yeri, çocuk eğlence ve sosyal alanlar yapılmasını talep ediyoruz.

2- YOLLARIMIZ

Gelişmekte olan ülkemize orantılı olarak belediyemizce mahallemize gerekli yatırımlar yapılmamıştır.

Örneğin yüksek köylerin dahi yolları asfalt iken beldemiz yollarının bir kısmı yamalı ince asfalt, birçoğu ise toprak yoldur.  Az bir kısmı ise gelişigüzel betonlama yapılmış yollardır.

Zamanında mahalle yollarının genişlemesi için mahalle halkından bedelsiz yol verilmesi talep edilmiştir. Halkımızın çoğu arazilerini bedelsiz olarak belediyeye sunmuş ancak eğimi olan arazilerin genişlenen bölümlerinden birçoğunun tretuvar ve taban betonlama veya asfaltlaması yapılmamıştır. Bazı bölümler imara alınmasına rağmen tek araç geçişlidir.  Akçaabat’ın merkezi mahallesi olan Darıca mahallesi grup yolu  ve mahalle ara yolları üzücü haldedir. Göz boyama olarak anımsanan yollara incecik asfalt veya mıcır dökülerek geçiştirilmiştir.

Zaman içinde mevsim şartları nedeniyle ince tabaka dökülen asfalt kaybolmuş, stabilize yola dönüşmüştür. Bazı mahallelere ve evlere yol dahi götürülmemiştir.

Mahallemiz içi eski adıyla Orta mahalle ve ara yollar, Yeni Mahalle, Denizköşk Mahallesi, Gökçebel Mahallesinin büyük bölümleri kasisler, asfalt aşınmaları, yer yer topraklaşma halindedir. Bazı yerlerde vatandaşlarımız el yordamıyla kasis onarmaya çalışmaktadırlar. Bazı engel yaratan kısa bölümlerinin onarımı ve asfalt hizmeti alan başka yerlerden yardım almak suretiyle yapılmıştır.

Sarana mevkii halkı Sahil Yolu ile iç kesimindeki evlere halen tarla sınırlarından oluşmuş patika yollardan ulaşım sağlamaktadırlar. Akçaabat Belediyesine devredildikten sonra mahallemiz çöp ve su hizmeti dışında herhangi bir hizmet de alamamıştır.

Merkezi bir mahalleye beton yol yakışık almamaktadır. Mahalle yollarımızın bakımı yapılarak usulüne uygun kalınlıkta asfaltlama talep ediyoruz.

a- KIŞ AYLARINDA YOLLARIMIZ

Kış aylarında kar yağdığında yollar uzun süre kapalı kalmaktadır.

Araç yokluğu bahane edilerek yollarımız 2-3 gün kapalı kalmaktadır. Yolar gelişigüzel taranmakta, belediye tarafından denetimi yapılmamaktadır.

b- ULAŞIM

Beldemiz halkının yaşlısının sahile, öğrencisinin okuluna, çalışanının işe, tarım ürünlerinin pazara indirilmesi, Hastaların hastanelere, dönüşünde evlerine ulaşmasını sağlayan dolmuş sorunu çözülememiştir. Yıllardır mahalle içi ulaşımın hususi taksi yöntemiyle yapılmaktadır.

Mahallemiz içi ulaşım uzunluğu 6-7 km civarındadır. Sahilden mahalle içi evlere ulaşım gidişi en kısa mesafe 10 lira ile en uzun mesafe 30 Lira arasında değişmektedir. Ulaşım herkes için çok önemli. Mahalle halkı ekonomik olarak ulaşım nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Bu konunun bir kısmın muhatabı Trabzon Büyükşehir Belediyesidir ancak sorunlarımızla bu ekonomik şartların göz önünde bulundurularak çözüm bulunması için girişimlerinizi bekliyoruz.

c- KAVŞAK

Mahallemiz/Orta mahalle girişi (Belde Merkezi) düzensiz durumdadır. Giriş yapılmamıştır. Mahallemiz merkezinin giriş-çıkış işlerliği yoktur. 

Bu alana kavşak ve sinyalizasyon yapılması gerekmektedir. Bu konuda karayolları ile çözüm noktasında hiçbir girişim yapılmamıştır.

Darıca Mahallesi iç kesim mahallelerinden inen araçlar Vakfıkebir tarafına gitmek ve yolun deniz tarafına yük götürmek isteyenlerin aracı yaklaşık 2 km Akçaabat-Kavaklı kavşağından dönmesi gerekmektedir. Bazen Darıca deresi köprü altından geçmek isteyen araçlar kış aylarından, dere suyu ve deniz suyunun birleştiği yerden yolcu taşımaktadırlar.

Burada bir kavşak veya sağlıklı ve tehlike doğurmayan araç alt geçişi sağlanmalıdır.

d- ALT GECİT

Beldemiz yalı mevkiinde bulunan alt geçit zaman zaman kirli kalıyor ve çöp doluyor. Yer altı suları her iki tarafta duvardan sızmaktadır. Karşı tarafa tek geçişli bu alt geçidin aydınlatma sistemi yetersizdir. Zaman zaman idrar yapıldığı görülmektedir. 

Temizliğinin haftada iki kere yapılmasını öneriyoruz.

3-RAYLI SİSTEMİN DARICA MAHALLESİNİ KAPSAMASINI İSTİYORUZ

Trabzon’da yıllardır özlemi duyulan ve birçok kesim tarafından dile getirilen Hafif Raylı Sistem Projesinin hayata geçiriliyor olması sevindiricidir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ancak pik saate yeterli yolcu sayısına ulaşmadığı için krediyle yapılamayan Hafif Raylı Ulaşım Projesi ile ilgili devredildiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünden iyi haber gelmişti.

İlk etabı olan Akçaabat-Akyazı-Karadeniz Teknik Üniversitesi-Havalimanı-Yomra-Arsin Organize Sanayi güzergâhında raylı sistem hatlarının Darıca Mahallemizi de kapsaması büyük arzumuz ve sevincimiz olacaktır. Bu desteği sizlerden bekliyoruz.

Hatırlanacağı üzere, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda projenin güzergâhını “Hafif raylı sistem Akyazı ana istasyondan Akçaabat Akçakale, diğer taraftan üniversite ve havalimanına ulaşmaktadır. demişti.

4-TRABZON ÜNİVERSİTESİNİ MAHALLEMİZE İSTİYORUZ

 Akçaabat ve Mahallemizi geliştirecek ve işsizliğe çare olacak olan Trabzon Üniversitesini Mahallemize kazandırılması için desteğinizi çok önemli buluyoruz.

Trabzon Üniversitesini mahallemize istiyoruz…

5- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI ( Denizde kafeslerde balık yetiştiriciliği)

Mahallemiz deniz sahilinde “Kültür Balıkçılığı” adı altında “ekonomiye girişimci katkısı” diye sunulan kafes balıkçılığı bütün engellemelere rağmen kurulmuştur.

Bilimsel verilerle ispatlanan denizde kafeslerde kimyasal, antibiyotikli ve hormonsal yemlerle kısa sürede büyümesi öngörülen kafes balıkçılığının denizi kirleteceğinden mahallemiz halkına faydadan çok zarar getirecektir.

Yemlerle ve balık ölümleri denizimizin kirlenmesine,  denizin ölmesine, dolayısı ile sahilimizin kirlenmesine neden olacaktır.

Kafes balıklarının ölümü ve kirlenen deniz nedeniyle deniz ürünlerine bulaşması ve sahillere vuran kirliliğin denize giren çocuklarımıza bulaşması ile tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kalacağız. Bu durum deniz turizmine de engeldir.

Kafes sahipleri mahallemizde para kazanacak, başka yerlerde oturacak. Bizlere kirli deniz, kokulu sahil ve kirli deniz kıyıları, ölü balık kokuları ve hastalık bırakacaklar.

Bizlere, “zararı olmayacak”, “önlemini alacağız” diyecekler.

Her yerde bu gibi sözlerle oralarda yaşayan halkı kandırdılar.  Sahilleri ve denizi kirleterek o yörelerde yaşayanlara zarar vererek ayrıldılar. Yunanistan kıyıları, Ege kıyıları gibi.

Mahallemizde kafes balıkçılığını istemiyoruz.

 Mahallemizde kafes balıkçılığına izin vermeyiniz.

Mahallemiz sahilinden kaldırılmalıdır.

Mahallemizden bu kafesleri uzaklaştırmanızı talep ediyoruz.

6- BAZ İSTASYONLARI SORUNU

Bölgemize olduğu gibi beldemize de Çernobil felaketi çökmüş, İnsanlarımızın beden direncini kırmış, insanlarımız birer birer kansere yenik düşmekte ve birçoğumuz halen kanserle mücadele etmektedir.

Bunun bilinmesine rağmen yüksek Elektromanyetik Radyasyonlar yayan  (EMR) boşlukta ışık hızına eşit olup saniyede 300000 km yayılma özelliğine sahip olan 3 tane BAZ istasyonunu  yalı mevkiine, 1 tanesi denizkök’e 1 tanesi mazaraya ve 1 tanesi de özlüler mevkiine halkının ortak düşüncesi alınmadan ve halkımızdan habersiz kurulmasına izin verilmiştir.

Halkımızın sağlığı hiçe sayılarak, küçük hesaplar gözetilerek kurulmasına izin verilen ve bu BAZ istasyonları daha fazla kanser, daha fazla ölüm demektir.

BAZ istasyonlarının meskun mahallerden kaldırılmasını, insanların ikametgâhlarından uzak yerlere veya denize dubalar kurularak buralara monte ettirilmesini talep ediyoruz.

7-ELEKTRİK SORUNLARI

Mahallemizde yaşanan elektrik sorunların ile ilgili yıllarca girişimlerimiz oldu.

1972 yılında yapılan mahallemizin elektrik şehir şebekesi 40 yıldır halen aynı hatlarla hizmet vermesi nedeniyle voltaj (gerilim) düşüklüğü, sıkça elektrik kesintileri halen yaşanmaktadır.

Bu sorun Akçaabat ilçemizi de kapsamaktadır. Bu sorunumuzu çözmek için Çoruh EDAŞ ile derneğimiz olarak defalarca yazışmalarımız, birkaç defa şahsen, geçmiş dönemlerde, ayrıca muhtarlarımızla birlikte 2 kez görüşmeler yaptık. Ana trafo güçlendirilmesi ile elektrik düşüklüğünde biraz düzelme sağlandı ancak elektrik kesilmeleri sürüyor.

Normal hava şartlarında bile elektrik kesintileri yaşanmakta, sık sık anlık kesintiler nedeniyle cihaz arızalarından dolayı mağduriyet yaşanmaktadır.

Beldemizin bu sorunlarının acilen giderilmesi, ayrıca arıza ve oksitlenme nedeniyle yanmayan sokak lambalarının arızalarının giderilmesi ve mutat zamanlarda kontrole tabi tutulmasının sağlanması, görüntü kirliliği veren elektrik direk ve hatlarının kaldırılması veya tamir edilmesine aracılık edilmesini bu konuda temsilcimiz olarak sürekli girişimlerinizi bekliyoruz.

8-AİLE HEKİMLİĞİ

Mahalle halkımızın ulaşılabilir ve koruyucu sağlık hizmetine ulaşabilmesi için Aile Hekimliğinin Beldemize kazandırılması gerekmektedir.  Akçaabat’ın batı bölgesine bakan Aile hekimliğinin Akçaabat’ın merkezinde değil, hastaya en yakın bölgeye getirilmelidir. Bu konuda da desteğinizi bekliyoruz.

9- ÇÖP SORUNU

Bazı yerlerde çöp konteneri yoktur. Çöpler genelde haftada bir kez alınmaktadır.

Çöp bidonları iyice boşaltılmıyor. Dipleri delik ve ağızları açık halde kullanıldığı için etrafa koku saçıyor ve sinekleniyor.

Sahillere, köprü altlarına ve çevresine, Dere boylarına gece çöp-moloz dökülmektedir. Denetlenmesini talep ediyoruz.

10- ALTYAPI SORUNU (Kanalizasyon)

Mahallemizin kanalizasyonunun bir bölümü yapılmış ancak kalan bölge ve kısımlarda kanalizasyon sorunu yaşamaktadır.  

Özellikle yaz aylarında çoğalan sivrisineklerden ve oluşan kokulardan rahatsızlık duyulmakta, kokular ve sinekler nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.

Yağan yağmur nedeniyle yollardan taşan sular ev ve bahçeleri tahrip etmektedir. Yolların eğimi ve akar kanalları düzgün yapılmamıştır.

Mahalle yolların bakımının yapılmasını, Yarım kalan kanalizasyon şebekesinin tamamlanabilmesi için belediyenin bu konuda girişimde bulunmasını talep ediyoruz.1

11- TARIM VE İŞSİZLİK SORUNU

Beldemizin geçim kaynağının tarım olmasına rağmen fındık ve diğer tarımsal ürün yetiştirilmesi noktasında halka öncülük yapılmamıştır. İlgili üretim dallarında belediyenin kooperatifler kurularak hem üretimin artırılması hem de işsizlere istihdam sağlanması imkânına kavuşturulması önem taşımaktadır. Tarımla geçimini sağlayanlar için hem geçim hem hayati önem arzetmektedir.

12- DÜĞÜN SALONU SORUNU

Beldemiz halkının en önemli ihtiyaçlardan biri de düğün salonudur.  Kalabalık bir mahalle olarak ve komşu mahalleleri de düşündüğümüzde İlçe merkezinde ve söğütlü mahallelerindeki düğün salonlarına davetlilerin hem ekonomik, hem zaman hem ulaşım sorunu yaşatmaktadır.

Bu konuda çözüm noktasında bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz.

13-ÇOCUK OYUN BAHÇELERİ

Mahallemiz çocuklarının oyun bahçeleri yoktur. Çocuklarımıza uygun yerlerde çocuk bahçeleri talep ediyoruz.

14-PLAJ:

Mahalle halkımızın denizden yararlanabilmesi için bir halk plajı yoktur.

Mahallemize plaj yapılmasını talep ediyoruz.

13- İMAR SORUNU

Köy statüsünden belediyenin kurulmasıyle belde dolayısyla belediye statüsüne geçen Darıca Mahallesinin geçmiş dönemlerde inşa edilen binaların ruhsatları yoktur. Bu binaların ruhsatlandırılması hakkında ne gibi bir düzenleme olacaktır.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2018 tarih ve 247 Sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Darıca Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 1/5000 Nazım İmar Planı ile ilgili ileride uygulanacak kamulaştırmaların imar kanununun 18. Maddesinin Mahalle halkının mağduriyetine yol açacağı endişemiz vardır.

Kısıtlı arazilerin elden çıkarılması durumunda halkımızın üretim kaybına dolayısı ile gelir kaybına ve işsizliğin artmasına yol açabilecektir.

Sorunlarımıza duyarlı olacağınıza inanıyor;

Darıca Mahallesi adına çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Darıca Halk Kültür ve Dayanışma Derneği

Adına

Enver BULUT

Başkan

.

DarıcaHalkDer

Etiketler
Sosyal Medya
Benzer Haberler
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

* Nimet KOKOÇ Mahallemiz/Üstürkiya halkından Merhum İsmail eşi Nimet KOKOÇ vefat etmiştir. […]


admin Tarafından 24.06.2019, 8:24 ' da eklendi.

 


Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.


 • VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

  * Nimet KOKOÇ Mahallemiz/Üstürkiya halkından Merhum İsmail eşi Nimet KOKOÇ vefat etmiştir. […]

 • VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

  * Salih AKŞAN Mahallemiz/Macara (Gökçebel) halkından merhum Salih oğlu İhsan AKŞAN vefat […]

 • DÜĞÜNÜMÜZ VAR! DÜĞÜNÜMÜZ VAR!

  * Gizem İSKENDEROĞLU–Halit ALPTEKİN Biz; Mahallemiz/Üstürkiya halkından Gülay ve İsmet İSKENDEROĞLU’nun kızları […]

 • FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI! FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI!

  FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI! Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, kahverengi- yeşil kokarca, […]


 • VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

  * Nimet KOKOÇ Mahallemiz/Üstürkiya halkından Merhum İsmail eşi Nimet KOKOÇ vefat etmiştir. […]

 • VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

  * Salih AKŞAN Mahallemiz/Macara (Gökçebel) halkından merhum Salih oğlu İhsan AKŞAN vefat […]


 • VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

  * Nimet KOKOÇ Mahallemiz/Üstürkiya halkından Merhum İsmail eşi Nimet KOKOÇ vefat etmiştir. […]

 • FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI! FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI!

  FINDIKTA ‘KÜLLEME’ UYARISI! Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, kahverengi- yeşil kokarca, […]

 • GEÇMİŞ OLSUN GEÇMİŞ OLSUN

  * Ayşe FURUNCU Mahallemiz/Üstürkiya (Orta Mahalle) halkından Merhum Mustafa FURUNCU eşi Ayşe […]

 • DÜĞÜNÜMÜZ VAR DÜĞÜNÜMÜZ VAR

  * Elif ATALAY – Atakan KOLAYLI Biz; Mahallemiz/Sarana (Özlüler M.) halkından Belgin […]